top of page

5 - 6 класи
Grade 5 - 6

5-2022-2023.JPG

Діти віком 10-11 років

Програма для 5-6 класів передбачає вивчення історії та адміністративного устрою України, окрема увага приділяється знайомству з різними сферами української культури.

Історія України вивчається послідовно за важливими етапами та визначними постатями. Важливим є систематичне повторення вивченого матеріалу для вироблення хронологічної послідовності подій.  Для закріплення засвоєних знань кожна тема супроводжується цікавими вікторинами. 

Другою складовою програми є знайомство з Україною через розгляд окремих областей: визначних місць, постатей, історичних подій, звичаїв та традицій тощо. Комунікація залишається важливим компонентом всіх занять, через діалог, асоціативні ігри, презентації учні практикують та вдосконалюють розмовну мову. 

Українська культура є дуже важливим чинником в усвідомленні власної ідентичності, тому щоб зацікавити учнів сучасною українською музикою, літературою, мистецтвом, кіно тощо, для учнів 5-6 та 7-8 класів проводиться проект «Гість на уроці». В рамках якого на онлайн зустрічі до дітей приходять українські письменники, художники, співаки тощо і розповідають про свою творчість та відповідають на запитання учнів.

Метою цього проекту є популяризація української культури серед учнів старших класів Української школи. У 5-6 класі учні починають вести щоденники, де вони записують свої враження від прочитаних в українській школі книжок та прослуханої музики, тим самим вибудовуючи власну систему вподобань, яка в майбутньому допоможе зберігати зв'язок з українською культурою. 

bottom of page