top of page

7 - 8 класи
Grade 7 - 8

7-8_class_lesya_ukrainka_school.jpg

Діти віком 12-14 років

Навчання у 7-8 класі є завершальним етапом у  програмі школи, у випускному класі учні повторюють попередньо засвоєні знання, поглиблюють їх та готуються до переходу на українські кредитові курси. 

В фокусі уваги цього класу є історія України, українська література та філософія. Учні вчаться аналізувати прочитане, розмірковують над причинами та наслідками певних подій, обговорюють важливі суспільні та  філософські теми. Метою програми для 7-8 класів є навчити учнів вести усну дискусію/бесіду або ж формулювати думку в письмовому вигляді саме українською мовою.  Тому, важливим, і надалі, залишається збагачення словникового запасу, який дозволить вести розмови не лише на побутовому рівні, але й забезпечить більш ґрунтовні лексичні знання у різних сферах життя. 

Теми, що розглядаються на уроці вже не обмежуються викладенням матеріалу та перевіркою засвоєного, а стають  основою для обговорення. 

Учні 7-8 класу беруть участь у проекті «Гість на уроці», суть якого полягає в тому, що представники української культури(письменники, співаки, актори тощо) приходять на онлайн зустрічі у клас та розповідають про свою творчість. Учні мають змогу не лише дізнатися більше про певні сфери сучасної культури, але й задати запитання які їх цікавлять. 

Закінчуючи 7-8 клас учні мають достатньо комплексне уявлення про Україну, її історію, географію та культуру. Вони вміють висловлювати свої думки в усній та письмовій формі, читають українською та можуть аналізувати прочитане.

bottom of page