top of page

Англомовний клас 4 - 14 

англ-2022-2023.JPG

Англомовний клас – Ukrainian as a second language

Діти віком 4-14 років

Учні англомовного класу мають змогу вивчати українську мову як іноземну.  Основними складовими програми для цього класу є: опанування словникового запасу, найпростіших комунікативних конструкцій та знайомство з Україною. 

В ході навчання учні практикують сприйняття інформації на слух, розмовну мову, читання та письмо.  Також учні знайомляться з основними граматичними конструкціями української мови, за допомогою бесіди  та різноманітних інтерактивних методів. 

Значним фокусом для англомовного класу є знайомство з Україною, українською культурою, звичаями та традиціями. Навчання проводиться українською та англійською з врахуванням рівня володіння мовою кожного з учнів.

bottom of page